Sosiaali-ja terveyspalvelut uudistumisen uralla

Julkaistu:

Sosiaali- ja terveydenhuollon saralla ovat viime vuosina erityisesti olleet esillä oikea-aikainen hoitoon pääsy, resurssien riittävyys ja lääkärien saatavuus. On hyvin kannatettavaa, että paljon puhutun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä painopistettä halutaan siirtää peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn.

Kainuussa on lähdetty esimerkillisesti liikkeelle, kun Kuhmossa ja Sotkamossa toteutetaan uutta asiakaspalvelumallia, jossa hoito alkaa ensimmäisestä kontaktista ja jatkuu oman yhteyshenkilön kautta.  Asiakkaan näkökulmasta palvelun saaminen oikea-aikaisesti sujuvissa hoitoketjuissa on ensisijaisen tärkeä asia.

Onnistunut muutos toimintakulttuurissa vaatii riittäviä resursseja niin lääkäreiden kuin hoitohenkilökunnan osalta. Kehittämishankkeiden rinnalla on hyvä muistaa yksityisten palveluntuottajien rinnakkaiselo palvelutarjontaa täydentäen.

Kohti tarpeiden ja talouden tasapainoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien kannalta haasteeksi on muodostunut, että Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluista puuttuu kaksi miljardia euroa verrattuna kestoverrokkimaa Ruotsiin. Naapurimaata auttaa se, että sen työllisyysaste on kymmenisen prosenttia korkeammalla tasolla kuin omamme.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen kaavailtu maakuntavero aiheuttaa vähävaraisten kuntien keskituloisille veronmaksajille hapenpuutetta lisärasitteena muun verokurimuksen keskellä.

Resurssikeskustelun ohella on tärkeää kyetä sopimaan, mitä voidaan tehdä toisin, ilman että jumiudutaan tiukasti omiin asemiin. Kovien kustannussäästöpaineiden ohella on kyettävä näkemään Kainuu maakuntana, jonka menestys riippuu vaikuttavasta yhteistyöstä.  

Digitaalisuus luo joustavia palveluja

Tietojärjestelmien uudistamisen arvioidaan olevan keskeisessä roolissa sosiaali- ja terveysuudistuksen menestymiselle.

Asiantuntijoiden mukaan potilasjärjestelmien, sairaaloiden toiminnanohjausjärjestelmien ja materiaalivirtojen ohjaus ovat yhdistettävissä niin, että merkittäviä kustannussäästöjä saadaan aikaan.

Unelma omalääkäristä lähellä ei välttämättä aina toteudu, mutta kehittyvä digitaalinen palveluvalikoima antaa mahdollisuuden joustavaan palveluiden valintaan. Samalla mahdollistuu palveluiden tuottaminen monipaikkaisesti maakunnan sisällä ja yli maakuntarajojen.

Kuhmo näyttää mallia

Kuhmoon suunnitteilla oleva puinen sote-keskus on hieno avaus tulevaisuuteen. Tätä innovatiivista hankintamallia voidaan hyödyntää myös Suomen muissa kunnissa.

Kainuun sote ja Kuhmon kaupunki ovat yhdessä tilanneet selvityksen terveysaseman toiminnallisesta suunnittelusta. Monipuolinen selvitys tuo kattavasti esille näkymiä, joiden perusteella tulevaisuuden tila- ja palveluratkaisut tehdään. Jokainen meistä voi vaikuttaa hyvinvointiinsa elämäntavoillaan, mutta tietoisuus toimivista terveyspalveluista luo turvallisuuden tunnetta elämänkaaren eri vaiheissa.

Minna Karjalainen

Kaupunginvaltuutettu, Kuhmo

Soteyhtymähallituksen jäsen

Lisää julkaisuja

1.9.2021

Kuntapolitiikan jälkilöylyjä

Kuhmon kaupunginvaltuusto kokoontui 23. elokuuta 2021. Kokouksessa oli esillä luottamuspaikka-asiat, joista on käyty neuvotteluja kesän aikana. Neuvotteluista on annettu julkisuuteen

25.8.2021

Uusi valtuustokausi käynnistyi – uusia raikkaita tuulia tarvitaan

Uuden valtuustokauden alku vaati melkoista ennakkoponnistelua. Lievää painostusta käyttäen saatiin kaupungin elinten paikkajako muistuttamaan käytyjen kuntavaalien tulosta. Neuvottelutulos on kuitenkin

18.6.2021

Lämmin kiitos

Lämmin kiitos luottamuksestanne kokoomusjoukkuettamme kohtaan. On hienoa, että näin pitkän vaaliurakan jälkeen menestyimme niin, että saimme tulevalle valtuustokaudelle yhden lisäpaikan